Pozostałe projekty dla dzieci i młodzieży oraz rodziców

“NASZE bezpieczne wakacje”

Realizowany od 29.06.2020 do 14.08.2020

      Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją, buty, niebo, spodenki i na zewnątrz Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, drzewo, niebo, na zewnątrz i przyroda Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, trawa, na zewnątrz i przyroda

W ramach tegorocznego projektu wakacyjnego zaplanowane są:

 1. Zajęcia socjoterapeutyczne, które poszerzą całoroczny program świetlicy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, tj.:
  – bezpiecznego zachowania w trakcie wypoczynku wakacyjnego;
  – zachowań agresywnych i reagowania na nie;
  – podejmowania zachowań ryzykownych;
  – bezpieczeństwa w “sieci”.
  2. 3-dniowa wycieczka do Zielonej Góry i okolic, będąca podsumowaniem programu.

“Nie tylko teatr”

Realizowany od 10.02.2020 do 31.12.2020

Brak opisu.

“Nie tylko Teatr” to kolejne zajęcia edukacji teatralnej poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu
sztuk teatralnych o umiejętności wokalne i taneczne.

Serdecznie zapraszamy nie tylko podopiecznych świetlicy, a także dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz seniorów mieszkających w rejonie Osiedla Główna w każdy piątek o godzinie 16:30!

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.


“Po sąsiedzku”

Realizowany od 21.06.2019 do 14.08.2019

Tegoroczny projekt wakacyjny ma służyć poznaniu najbliższych “sąsiadów” Polski: Litwy, Niemiec, Słowacji i Ukrainy, aby wiedza na temat kultur, obyczajów i tradycji zmniejszyła stereotypowe postrzeganie ich mieszkańców, a co za tym idzie, sprzyjała wyrabianiu tolerancji i otwartości na innych ludzi. W projekcie odbędą się zajęcia socjoterapeutyczne dotyczące kształtowania postaw tolerancji, zajęcia edukacyjne o wybranych krajach sąsiedzkich, a także warsztaty kulinarne, plastyczne i zajęcia ruchowe.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.


“Teatr w świetlicy, świetlica w teatrze”

Realizowany od 15.03.2019 do 31.12.2019

    Obraz może zawierać: 2 osoby    Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się     

“Teatr w świetlicy, świetlica w teatrze” to zajęcia edukacji teatralnej, będące poszerzeniem oferty świetlicy.

W ramach projektu przewidziane są:

1. Warsztaty teatralne kształtujące i doskonalące umiejętności aktorskie;
2. Prezentacja multimedialna na temat funkcjonowania i historii teatru;
3. Przygotowanie przedstawienia o tematyce Bożonarodzeniowej;
4. Wyjścia na spektakle teatralne do teatrów prezentujących różne formy i rodzaje sztuki teatralnej 
5. Wycieczka “za kulisy” teatru;
6. Spotkania z pracownikami teatru: charakteryzatorem oraz inspicjentem i aktorką;
7. Premiery przygotowanych przedstawień (pierwsza w czerwcu, druga w grudniu).

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.


“NASZE wakacje”

Realizowany od 25.06.2018 do 14.08.2018

                          Brak dostępnego opisu zdjęcia. Brak dostępnego opisu zdjęcia. Obraz może zawierać: 3 osoby           

Projekt był poszerzeniem oferty świetlicy na okres wakacyjny. W ramach projektu odbyły się zajęcia profilaktyczne oraz wyjścia rekreacyjno – sportowe, podczas których nasi podopieczni korzystali z wielu atrakcji, takich jak mini golf, kręgle, park linowy, wyjście na trampoliny… . Realizacja projektu pozwoli przede wszystkim na bezpieczne, wartościowe i atrakcyjne spędzenie wolnego czasu.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.


“Paleta różności” 

Realizowany od 15.03.2018 do 21.12.2018

     Brak dostępnego opisu zdjęcia. Brak dostępnego opisu zdjęcia. Brak dostępnego opisu zdjęcia. Brak dostępnego opisu zdjęcia.

“Paleta różności” to zajęcia edukacji plastycznej mające na celu poznanie przez dzieci zabytków i dzieł sztuki podporządkowane ekspresji plastycznej dzieci. Działania plastyczne inspirowane będą bezpośrednim kontaktem z wybranym dziełem sztuki w najbliższej okolicy i mieście oraz w miejscach upowszechniania sztuki (muzea, galerie) w myśl zasady łączenia wiedzy o sztuce z twórczością plastyczną.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.


“Prawie podróże” – projekt wakacyjny

Realizowany od 03.04.2017 do 31.12.2017

Projekt “Prawie podróże” to edukacyjna, kulinarna i sportowo-artystyczna wędrówka przez kraje, które nasi podopieczni najchętniej odwiedziliby w wakacje. Projekt realizowany był w wydłużonym czasie pracy świetlicy. Co tydzień odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne, ale też warsztaty kulinarne, prezentacje o krajach oraz zajęcia sportowe i plastyczne.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.


“Spotkania z teatrem”

Realizowany od 03.04.2017 do 31.12.2017

W projekcie przewidziane są warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej “NASZA świetlica”. W ramach zajęć odbędą się również wyjścia na spektakle teatralne, wycieczka “za kulisy” teatru oraz spotkanie z aktorami.

 

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.
 

“Nie pij, jestem przy Tobie” – warsztaty dla rodziców

Realizowany od 26.09.2016r. do 31.12.2016r.

Projekt skierowany był przede wszystkim do rodziców dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej. Projekt zakładał edukację rodziców z zakresu uzależnień w formie wykładów dostarczających wiedzy teoretycznej dotyczącej uzależnień, jak i w formie warsztatów kształtujących i rozwijających kompetencje wychowawcze, niezbędne do  wychowania dziecka w taki sposób, aby nie miało ono potrzeby sięgania po alkohol. Dzięki działaniom, które zostały założone w projekcie, rodzice dorastających dzieci, mieli okazję nauczyć się wspierania dziecka w utrzymywaniu abstynencji w tym jakże trudnym momencie życia jakim jest dojrzewanie.

 

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.

“Moja Główna, moje miejsce, mój film” – warsztaty filmowe

Realizowany od 19.09.2016r. do 31.12.2016r.

Projekt skierowany jest do młodzieży uczęszczającej do świetlicy. Warsztaty prowadzone są przez osoby od wielu lat związane z filmem – profesjonalnego operatora kamery oraz współorganizatora Międzynarodowego Festiwalu Filmowego OFF CINEMA. W trakcie zajęć młodzież nie tylko pozna pojęcia związane z filmem, ale również nauczy się obsługiwać profesjonalną kamerę oraz wykorzystywać dostępną technologię (telefony komórkowe) do nakręcenia własnych filmów.

 

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.

“Aktywnie, twórczo, bezpiecznie” – projekt wakacyjny

Realizowany w okresie od 27.06.2016r. do 14.08.2016r.

Projekt “Aktywnie, twórczo, bezpiecznie” to przede wszystkim wakacyjna super – zabawa. Projekt realizowany jest w wydłużonym czasie pracy świetlicy. Co tydzień prowadzimy zajęcia socjoterapeutyczne, ale też czeka nas wiele atrakcji: wycieczka do parku rozrywki “Rodzinka”, wycieczka statkiem “Bajka”, wycieczka do ZOO, park linowy, a także zajęcia artystyczne.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.
 

„NIE-dziękuję”

Realizowany w okresie od 01.09.2015 r. do 20.12.2015 r.

Projekt zakładał stworzenie przez młodzież mini kampanii społecznej o uzależnieniach skierowanej do uczniów szkół, do których uczęszczają podopieczni świetlicy. Uczestnicy podczas prac przygotowali spot antyalkoholowy, plakaty i prezentację multimedialną. Materiały te zostały przedstawione w Szkole Podstawowej nr 45, Gimnazjum nr 20 i Gimnazjum nr 9.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.
 

„Nasze wakacje”

Realizowany w okresie od 29.06.2015 r. do 14.08.2015 r.

“Nasze wakacje” to projekt profilaktyczno – rekreacyjny, realizowany podczas wakacji w wydłużonym czasie pracy świetlicy. W ramach projektu dzieci i młodzież wzięli udział w warsztatach profilaktycznych o alkoholu i innych uzależnieniach. Poznali przyczyny i skutki sięgania po środki psychoaktywne, mechanizmy uzależnienia oraz zasady zdrowego stylu życia, wolnego od używek. Dzieci miały też możliwość aktywnego i atrakcyjnego spędzenia wakacji podczas wycieczek do ZOO, wspólnych zabaw i aktywności w parku linowym, kolejce górskiej, gry w nimi golfa…

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.

„Zabawy z teatrem”

Realizowany w okresie od 22.04.2015 r. do 10.07.2015 r.

Dzięki uczestnictwu w projekcie, dzieci poznały świat teatru, dzięki czemu stały się lepiej przygotowane do odbioru tej dziedziny sztuki.  Realizacja projektu dała również możliwość „odczarowania” szarej rzeczywistości i wejścia w świat fantazji, umowności, zabawy.

Podopieczni w ramach projektu zwiedzili Teatr Polski oraz Teatr Animacji, gdzie zapoznali się z szeregiem pojęć i terminów związanych z samym teatrem, ale też ludźmi którzy w nim pracują i funkcjami przez nich pełnionymi.

Dzieci na podstawie wierszy Jana Brzechwy pod okiem instruktora teatralnego, przygotowały przedstawienie dla rodziców i przyjaciół Stowarzyszenia, samodzielnie stworzyły inscenizację i stroje. Przede wszystkim zajęcia te były okazją do super zabawy!

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.
 

„Ekologia przez sztukę”

Realizowany w okresie od 01.02.2014 r. do 30.11.2014 r.

Projekt miał na celu upowszechnienie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie odpowiedzialnych postaw dzieci i młodzieży wobec otaczającego świata poprzez aktywność artystyczną.

Projekt realizowany był poprzez warsztaty edukacyjne połączone z zajęciami artystycznymi (plastycznymi i teatralnymi), w trakcie których wykorzystane były materiały ekologiczne i odpadowe, propagujące ideę recyklingu i ekologicznego stylu życia. odbyły się również wycieczki do oczyszczalni ścieków, elektrowni oraz do sortowni śmieci, pozwalające uzmysłowić skalę problemu jakim jest nadprodukcja odpadów, a także zdobyć wiedzę na temat procesu jego redukcji. Odbyło się też spotkanie z leśniczym w trakcie wycieczki do Puszczy Nadnoteckiej uwrażliwiające na piękno przyrody i sposoby dbania o nią. Na zakończenie projektu zorganizowana została wystawa prac artystycznych wykonanych podczas zajęć oraz odegranie przedstawienia w Szkole Podstawowej nr 45 w Poznaniu.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.
 

„Wybieram sport”

Realizowany w okresie od 01.07.2013 r. do 31.08.2013 r.

“Wybieram sport” to projekt oparty na programie profilaktycznym, realizowany w wydłużonym czasie pracy  świetlicy.

Program został zrealizowany w czasie wakacji gdyż jest to szczególny czas i właśnie wtedy młodzi ludzie mając więcej niezagospodarowanego czasu zaczynają eksperymentować i sięgają po niebezpieczne dla zdrowia używki.

Zastosowano kreatywną koncepcję profilaktyki czyli użyto środków pozytywnych, takich jak aktywność fizyczna, zdrowy tryb życia, rywalizacja oparta o zasady „fair play”, a więc konstruktów sprzyjających temu, aby młodzież odnalazła radość w działaniach wspierających jej rozwój fizyczny i psychospołeczny.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.
 

„Przechadzki po sztuce”

Realizowany w okresie od 01.04.2013 r. do 30.11.2013 r.

Projekt „Przechadzki po sztuce” pozwolił dzieciom poznać zabytki i dzieła sztuki z najbliższego otoczenia. podopieczni poznali nowe techniki artystyczne, które mogli wykorzystać w trakcie zajęć. Działania plastyczne inspirowane były bezpośrednim kontaktem z wybranym dziełem sztuki w najbliższej okolicy i mieście oraz w miejscach upowszechniania sztuki takich jak muzea i galerie.

Działania realizowane w projekcie pozwoliły dzieciom i młodzieży rozwinąć zainteresowania, poszerzyć horyzonty, odkryć w sobie pasję i talenty.

W ramach projektu zrealizowano 5 wycieczek:

„W pradawnym Poznaniu”, „Gotycki Poznań”, „Barwy i rytmy Starego Rynku”, „Malarstwo polskie XVIII-XX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego”, „Współczesna architektura Poznania”.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.
 

Klub K2

Realizowany w okresie od 08.10.2012 r. do 31.12.2012 r.

Podczas realizacji projektu odbywały się zajęcia świetlicowe prowadzone przez pedagogów, w tym pomoc w odrabianiu zadań domowych, zajęcia plastyczne wraz z teatralnymi i fotograficznymi oraz zajęcia ogólnorozwojowe. Jednocześnie zrealizowany był program socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży.

Nazwa Klubu K2 została zaczerpnięta od ośmiotysięcznika uważanego za jeden z najtrudniejszych do zdobycia. Symbolizuje drogę jaką muszą przebyć dzieci oraz młodzież z rejonu Osiedla Główna, aby pokonać trudności w nauce, a także oprzeć się negatywnym wzorcom panującym w grupach rówieśniczych oraz w środowiskach rodzinnych.

Działania zrealizowane w projekcie:

„Wspinaczka po wiedzę” – pomoc w nauce, odrabianiu bieżących zadań domowych, nauka samodzielnego efektywnego zdobywania wiedzy i informacji.

„Paleta możliwości” – zajęcia i zabawy artystyczne z elementami arteterapii rozwijające zdolności manualne i wyobraźnię, sprzyjające odreagowaniu napięć emocjonalnych.

“Jestem z siebie dumna/dumny gdy…” – zajęcia z elementami socjoterapii.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania

 

Główna na EURO czyli strefa dobrej zabawy

Realizowany w okresie od 14.04.2012 r. do 19.05.2012 r.

Był to cykl weekendowych zajęć oraz warsztatów edukacyjnych, przybliżających informacje ogólne oraz kulturę krajów, których reprezentacje narodowe rozgrywały mecze w Poznaniu w trakcie EURO 2012. W trakcie spotkań poruszana była również kwestia bezpieczeństwa podczas trwania EURO oraz przekazane zostały pozytywne wzorce spędzania wolnego czasu rodziców wraz z dziećmi i młodzieżą. Podczas akcji finałowej odbył się turniej piłki nożnej. Został wyłoniony zawodnik fair play oraz rozstrzygnięto konkurs „Bezpieczne EURO – bezpieczny ja”. Na zakończenie wysłano latające życzenia POWODZENIA dla drużyn rozgrywających mecze podczas EURO 2012.

Celem głównym projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas EURO 2012 poprzez podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej obyczajów panujących w innych krajach oraz umiejętności unikania zachowań ryzykownych.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.

Polub nas na Facebooku

Facebook Pagelike Widget