Pozostałe projekty dla dzieci i młodzieży oraz rodziców

Każdego roku staramy się, by nasi podopieczni skorzystali z dodatkowych zajęć poszerzających ofertę Naszej Świetlicy. Coroczne projekty wakacyjne pozwalają wydłużyć czas pracy świetlicy latem, ale też spędzić ten szczególny dla dzieci i młodzieży czas w atrakcyjny, wartościowy i bezpieczny sposób. W ich trakcie realizowane są programy socjoterapeutyczne lub profilaktyczne, które uzupełniają aktualny program świetlicy. Ponadto nasi wychowankowie biorą udział w całorocznych projektach, zwykle z zakresu edukacji kulturalnej. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami:

 

“Wsparcie działalności świetlicy socjoterapeutycznej- NASZA świetlica”

Realizowany od 25.06.2023 do 31.08.2023
Całkowity koszt zadania: 3 000 zł

Podczas projektu zrealizowane były:

Wyjścia rekreacyjno – sportowe, traktowane jako narzędzie profilaktyki, wspierające rozwój fizyczny oraz psychospołeczny dzieci i młodzieży (np. do parku linowego, na kręgle, do parku rozrywki z trampolinami, do wrotkarni, itp.).


“NASZE wakacje”

Realizowany od 26.06.2023 do 12.08.2023
Całkowity koszt zadania: 25 000 zł

W ramach tegorocznego projektu wakacyjnego odbyły się:

1. Warsztatowe zajęcia socjoterapeutyczne poszerzające całoroczny program świetlicy w zakresie uzależnień (8 x 2h).
2. 3-dniowa wycieczka integracyjna, poszerzająca wiedzę, rozwijająca zainteresowania, ale też pokazująca, że czas wolny można zagospodarować w wartościowy i atrakcyjny sposób

Projekt sfinansowany ze środków Miasta Poznania

 


“NASZE wakacje”

Realizowany od 27.06.2022 do 12.08.2022
Całkowity koszt zadania: 19 700 zł

W ramach tegorocznego projektu wakacyjnego odbyły się:

1. Warsztatowe zajęcia profilaktyczne poszerzające całoroczny program świetlicy w zakresie uzależnień (8 x 2h).
2. 3-dniowa wycieczka integracyjna, poszerzająca wiedzę, rozwijająca zainteresowania, ale też pokazująca, że czas wolny można zagospodarować w wartościowy i atrakcyjny sposób

Projekt sfinansowany ze środków Miasta Poznania


“Kreatywnie”

Realizowany od 01.03.2022 do 31.12.2022
Całkowity koszt zadania: 11 625 zł

“Kreatywnie” to zajęcia edukacji plastycznej. Poznane zabytki i dzieła sztuki były inspiracją dla własnej twórczości dzieci. W trakcie realizacji odbyły się:
1. warsztaty plastyczne,
2. wyjścia do galerii, muzeów itp.,
3. wystawa prac przygotowanych podczas zajęć.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania


“NASZE wspólne wakacje”

Realizowany od 28.06.2021 do 13.08.2021

W ramach tegorocznego projektu wakacyjnego zaplanowane są:

 1. Zajęcia socjoterapeutyczne, które poszerzą całoroczny program świetlicy:
  – ponowna integracja wszystkich podopiecznych;
  – gry i zabawy interakcyjne oraz elementy treningu interpersonalnego;
  – rozwijanie umiejętności współpracy w zespole;
  – zabawy, zwłaszcza ruchowe na świeżym powietrzu.
  2. 3-dniowa wycieczka integracyjna do Zaniemyśla.
Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.


“NASZ Spektakl”

Realizowany od 01.03.2021 do 31.12.2021

“NASZ Spektakl” to projekt kontynuujący zajęcia edukacji kulturowej poszerzające wiedzę i wykorzystujące nabyte już umiejętności aktorskie, wokalne i taneczne. w ramach tegorocznego projektu odbędą się warsztaty, podczas których uczestnicy wraz z prowadzącymi będą pracować nad powstaniem musicalu:
– spotkania dotyczące wspólnego ustalenia wizji spektaklu: wybór tekstów i piosenek;
– warsztaty teatralne;
– warsztaty wokalne;
– warsztaty taneczne.
Dodatkowo zaplanowane są wyjścia na spektakle muzyczno-taneczne i oczywiście… wielka premiera!

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania


“NASZE bezpieczne wakacje”

Realizowany od 29.06.2020 do 14.08.2020

                 

W ramach tegorocznego projektu wakacyjnego zaplanowane są:

 1. Zajęcia socjoterapeutyczne, które poszerzą całoroczny program świetlicy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, tj.:
  – bezpiecznego zachowania w trakcie wypoczynku wakacyjnego;
  – zachowań agresywnych i reagowania na nie;
  – podejmowania zachowań ryzykownych;
  – bezpieczeństwa w “sieci”.
  2. 3-dniowa wycieczka do Zielonej Góry i okolic, będąca podsumowaniem programu.

  Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.


“Nie tylko teatr”

Realizowany od 10.02.2020 do 31.12.2020

 

“Nie tylko Teatr” to kolejne zajęcia edukacji teatralnej poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu
sztuk teatralnych o umiejętności wokalne i taneczne.

Serdecznie zapraszamy nie tylko podopiecznych świetlicy, a także dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz seniorów mieszkających w rejonie Osiedla Główna w każdy piątek o godzinie 16:30!

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.


“Po sąsiedzku”

Realizowany od 21.06.2019 do 14.08.2019
   

Tegoroczny projekt wakacyjny ma służyć poznaniu najbliższych “sąsiadów” Polski: Litwy, Niemiec, Słowacji i Ukrainy, aby wiedza na temat kultur, obyczajów i tradycji zmniejszyła stereotypowe postrzeganie ich mieszkańców, a co za tym idzie, sprzyjała wyrabianiu tolerancji i otwartości na innych ludzi. W projekcie odbędą się zajęcia socjoterapeutyczne dotyczące kształtowania postaw tolerancji, zajęcia edukacyjne o wybranych krajach sąsiedzkich, a także warsztaty kulinarne, plastyczne i zajęcia ruchowe.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.


“Teatr w świetlicy, świetlica w teatrze”

Realizowany od 15.03.2019 do 31.12.2019

              

“Teatr w świetlicy, świetlica w teatrze” to zajęcia edukacji teatralnej, będące poszerzeniem oferty świetlicy.

W ramach projektu przewidziane są:

1. Warsztaty teatralne kształtujące i doskonalące umiejętności aktorskie;
2. Prezentacja multimedialna na temat funkcjonowania i historii teatru;
3. Przygotowanie przedstawienia o tematyce Bożonarodzeniowej;
4. Wyjścia na spektakle teatralne do teatrów prezentujących różne formy i rodzaje sztuki teatralnej 
5. Wycieczka “za kulisy” teatru;
6. Spotkania z pracownikami teatru: charakteryzatorem oraz inspicjentem i aktorką;
7. Premiery przygotowanych przedstawień (pierwsza w czerwcu, druga w grudniu).

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.


“NASZE wakacje”

Realizowany od 25.06.2018 do 14.08.2018

                          

Projekt był poszerzeniem oferty świetlicy na okres wakacyjny. W ramach projektu odbyły się zajęcia profilaktyczne oraz wyjścia rekreacyjno – sportowe, podczas których nasi podopieczni korzystali z wielu atrakcji, takich jak mini golf, kręgle, park linowy, wyjście na trampoliny… . Realizacja projektu pozwoli przede wszystkim na bezpieczne, wartościowe i atrakcyjne spędzenie wolnego czasu.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.


“Paleta różności” 

Realizowany od 15.03.2018 do 21.12.2018

         

“Paleta różności” to zajęcia edukacji plastycznej mające na celu poznanie przez dzieci zabytków i dzieł sztuki podporządkowane ekspresji plastycznej dzieci. Działania plastyczne inspirowane będą bezpośrednim kontaktem z wybranym dziełem sztuki w najbliższej okolicy i mieście oraz w miejscach upowszechniania sztuki (muzea, galerie) w myśl zasady łączenia wiedzy o sztuce z twórczością plastyczną.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.


“Prawie podróże” – projekt wakacyjny

Realizowany od 03.04.2017 do 31.12.2017

   

Projekt “Prawie podróże” to edukacyjna, kulinarna i sportowo-artystyczna wędrówka przez kraje, które nasi podopieczni najchętniej odwiedziliby w wakacje. Projekt realizowany był w wydłużonym czasie pracy świetlicy. Co tydzień odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne, ale też warsztaty kulinarne, prezentacje o krajach oraz zajęcia sportowe i plastyczne.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.


“Spotkania z teatrem”

Realizowany od 03.04.2017 do 31.12.2017

W projekcie przewidziane są warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej “NASZA świetlica”. W ramach zajęć odbędą się również wyjścia na spektakle teatralne, wycieczka “za kulisy” teatru oraz spotkanie z aktorami.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.
 

“Nie pij, jestem przy Tobie” – warsztaty dla rodziców

Realizowany od 26.09.2016r. do 31.12.2016r.

Projekt skierowany był przede wszystkim do rodziców dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej. Projekt zakładał edukację rodziców z zakresu uzależnień w formie wykładów dostarczających wiedzy teoretycznej dotyczącej uzależnień, jak i w formie warsztatów kształtujących i rozwijających kompetencje wychowawcze, niezbędne do  wychowania dziecka w taki sposób, aby nie miało ono potrzeby sięgania po alkohol. Dzięki działaniom, które zostały założone w projekcie, rodzice dorastających dzieci, mieli okazję nauczyć się wspierania dziecka w utrzymywaniu abstynencji w tym jakże trudnym momencie życia jakim jest dojrzewanie.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.

“Moja Główna, moje miejsce, mój film” – warsztaty filmowe

Realizowany od 19.09.2016r. do 31.12.2016r.

https://www.youtube.com/watch?v=-D53KMNs2Fg

Projekt skierowany jest do młodzieży uczęszczającej do świetlicy. Warsztaty prowadzone są przez osoby od wielu lat związane z filmem – profesjonalnego operatora kamery oraz współorganizatora Międzynarodowego Festiwalu Filmowego OFF CINEMA. W trakcie zajęć młodzież nie tylko pozna pojęcia związane z filmem, ale również nauczy się obsługiwać profesjonalną kamerę oraz wykorzystywać dostępną technologię (telefony komórkowe) do nakręcenia własnych filmów.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.

“Aktywnie, twórczo, bezpiecznie” – projekt wakacyjny

Realizowany w okresie od 27.06.2016r. do 14.08.2016r.

Projekt “Aktywnie, twórczo, bezpiecznie” to przede wszystkim wakacyjna super – zabawa. Projekt realizowany jest w wydłużonym czasie pracy świetlicy. Co tydzień prowadzimy zajęcia socjoterapeutyczne, ale też czeka nas wiele atrakcji: wycieczka do parku rozrywki “Rodzinka”, wycieczka statkiem “Bajka”, wycieczka do ZOO, park linowy, a także zajęcia artystyczne.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.

„NIE-dziękuję”

Realizowany w okresie od 01.09.2015 r. do 20.12.2015 r.

Projekt zakładał stworzenie przez młodzież mini kampanii społecznej o uzależnieniach skierowanej do uczniów szkół, do których uczęszczają podopieczni świetlicy. Uczestnicy podczas prac przygotowali spot antyalkoholowy, plakaty i prezentację multimedialną. Materiały te zostały przedstawione w Szkole Podstawowej nr 45, Gimnazjum nr 20 i Gimnazjum nr 9.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.
 

„Nasze wakacje”

Realizowany w okresie od 29.06.2015 r. do 14.08.2015 r.

“Nasze wakacje” to projekt profilaktyczno – rekreacyjny, realizowany podczas wakacji w wydłużonym czasie pracy świetlicy. W ramach projektu dzieci i młodzież wzięli udział w warsztatach profilaktycznych o alkoholu i innych uzależnieniach. Poznali przyczyny i skutki sięgania po środki psychoaktywne, mechanizmy uzależnienia oraz zasady zdrowego stylu życia, wolnego od używek. Dzieci miały też możliwość aktywnego i atrakcyjnego spędzenia wakacji podczas wycieczek do ZOO, wspólnych zabaw i aktywności w parku linowym, kolejce górskiej, gry w nimi golfa…

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.

„Zabawy z teatrem”

Realizowany w okresie od 22.04.2015 r. do 10.07.2015 r.
 

Dzięki uczestnictwu w projekcie, dzieci poznały świat teatru, dzięki czemu stały się lepiej przygotowane do odbioru tej dziedziny sztuki.  Realizacja projektu dała również możliwość „odczarowania” szarej rzeczywistości i wejścia w świat fantazji, umowności, zabawy.

Podopieczni w ramach projektu zwiedzili Teatr Polski oraz Teatr Animacji, gdzie zapoznali się z szeregiem pojęć i terminów związanych z samym teatrem, ale też ludźmi którzy w nim pracują i funkcjami przez nich pełnionymi.

Dzieci na podstawie wierszy Jana Brzechwy pod okiem instruktora teatralnego, przygotowały przedstawienie dla rodziców i przyjaciół Stowarzyszenia, samodzielnie stworzyły inscenizację i stroje. Przede wszystkim zajęcia te były okazją do super zabawy!

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.
 

„Ekologia przez sztukę”

Realizowany w okresie od 01.02.2014 r. do 30.11.2014 r.

Projekt miał na celu upowszechnienie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie odpowiedzialnych postaw dzieci i młodzieży wobec otaczającego świata poprzez aktywność artystyczną.

Projekt realizowany był poprzez warsztaty edukacyjne połączone z zajęciami artystycznymi (plastycznymi i teatralnymi), w trakcie których wykorzystane były materiały ekologiczne i odpadowe, propagujące ideę recyklingu i ekologicznego stylu życia. odbyły się również wycieczki do oczyszczalni ścieków, elektrowni oraz do sortowni śmieci, pozwalające uzmysłowić skalę problemu jakim jest nadprodukcja odpadów, a także zdobyć wiedzę na temat procesu jego redukcji. Odbyło się też spotkanie z leśniczym w trakcie wycieczki do Puszczy Nadnoteckiej uwrażliwiające na piękno przyrody i sposoby dbania o nią. Na zakończenie projektu zorganizowana została wystawa prac artystycznych wykonanych podczas zajęć oraz odegranie przedstawienia w Szkole Podstawowej nr 45 w Poznaniu.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.

„Wybieram sport”

Realizowany w okresie od 01.07.2013 r. do 31.08.2013 r.

“Wybieram sport” to projekt oparty na programie profilaktycznym, realizowany w wydłużonym czasie pracy  świetlicy.

Program został zrealizowany w czasie wakacji gdyż jest to szczególny czas i właśnie wtedy młodzi ludzie mając więcej niezagospodarowanego czasu zaczynają eksperymentować i sięgają po niebezpieczne dla zdrowia używki.

Zastosowano kreatywną koncepcję profilaktyki czyli użyto środków pozytywnych, takich jak aktywność fizyczna, zdrowy tryb życia, rywalizacja oparta o zasady „fair play”, a więc konstruktów sprzyjających temu, aby młodzież odnalazła radość w działaniach wspierających jej rozwój fizyczny i psychospołeczny.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.

„Przechadzki po sztuce”

Realizowany w okresie od 01.04.2013 r. do 30.11.2013 r.

Projekt „Przechadzki po sztuce” pozwolił dzieciom poznać zabytki i dzieła sztuki z najbliższego otoczenia. podopieczni poznali nowe techniki artystyczne, które mogli wykorzystać w trakcie zajęć. Działania plastyczne inspirowane były bezpośrednim kontaktem z wybranym dziełem sztuki w najbliższej okolicy i mieście oraz w miejscach upowszechniania sztuki takich jak muzea i galerie.

Działania realizowane w projekcie pozwoliły dzieciom i młodzieży rozwinąć zainteresowania, poszerzyć horyzonty, odkryć w sobie pasję i talenty.

W ramach projektu zrealizowano 5 wycieczek:

„W pradawnym Poznaniu”, „Gotycki Poznań”, „Barwy i rytmy Starego Rynku”, „Malarstwo polskie XVIII-XX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego”, „Współczesna architektura Poznania”.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.

Klub K2

Realizowany w okresie od 08.10.2012 r. do 31.12.2012 r.

Podczas realizacji projektu odbywały się zajęcia świetlicowe prowadzone przez pedagogów, w tym pomoc w odrabianiu zadań domowych, zajęcia plastyczne wraz z teatralnymi i fotograficznymi oraz zajęcia ogólnorozwojowe. Jednocześnie zrealizowany był program socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży.

Nazwa Klubu K2 została zaczerpnięta od ośmiotysięcznika uważanego za jeden z najtrudniejszych do zdobycia. Symbolizuje drogę jaką muszą przebyć dzieci oraz młodzież z rejonu Osiedla Główna, aby pokonać trudności w nauce, a także oprzeć się negatywnym wzorcom panującym w grupach rówieśniczych oraz w środowiskach rodzinnych.

Działania zrealizowane w projekcie:

„Wspinaczka po wiedzę” – pomoc w nauce, odrabianiu bieżących zadań domowych, nauka samodzielnego efektywnego zdobywania wiedzy i informacji.

„Paleta możliwości” – zajęcia i zabawy artystyczne z elementami arteterapii rozwijające zdolności manualne i wyobraźnię, sprzyjające odreagowaniu napięć emocjonalnych.

“Jestem z siebie dumna/dumny gdy…” – zajęcia z elementami socjoterapii.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania

Główna na EURO czyli strefa dobrej zabawy

Realizowany w okresie od 14.04.2012 r. do 19.05.2012 r.

Był to cykl weekendowych zajęć oraz warsztatów edukacyjnych, przybliżających informacje ogólne oraz kulturę krajów, których reprezentacje narodowe rozgrywały mecze w Poznaniu w trakcie EURO 2012. W trakcie spotkań poruszana była również kwestia bezpieczeństwa podczas trwania EURO oraz przekazane zostały pozytywne wzorce spędzania wolnego czasu rodziców wraz z dziećmi i młodzieżą. Podczas akcji finałowej odbył się turniej piłki nożnej. Został wyłoniony zawodnik fair play oraz rozstrzygnięto konkurs „Bezpieczne EURO – bezpieczny ja”. Na zakończenie wysłano latające życzenia POWODZENIA dla drużyn rozgrywających mecze podczas EURO 2012.

Celem głównym projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas EURO 2012 poprzez podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej obyczajów panujących w innych krajach oraz umiejętności unikania zachowań ryzykownych.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.

Polub nas na Facebooku

Facebook Pagelike Widget