Projekty dla seniorów

Klub Seniora “Razem na Głównej”

Realizowany od 01.02.2022r. do 31.12.2022r

Kolejny rok zapraszamy seniorów z Osiedla Główna do Klubu Seniora “Razem na Głównej” do nowej siedziby przy ul. Głównej 42 (były budynek Gimnazjum nr 20).

Spotkania klubowe odbywają się w poniedziałki i środy od 15:30 do 18:30.

Ponadto w ramach projektu przewidziane są wyjścia kulturalne, zajęcia artystyczne, wyjścia rekreacyjno – sportowe i zajęcia ruchowe. Seniorzy będą mogli uzyskać wsparcie psychologa. Przewidziane są również dni na zajęcia tematyczne – gry i zabawy, karaoke itp. – wszystko w zależności od inwencji samych seniorów.

Do Klubu można przystąpić w dowolnym momencie trwania projektu. Udział w działaniach jest bezpłatny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.
 

Projekty uzupełniające działalność Klubu:

Wsparcie działalności Klubu Seniora “Razem dla Głównej”

Realizowany od 04.03.2022r. do 31.12.2022r.

“Senior i kultura”

Realizowany od 01.03.2021r. do 31.12.2021r.

“Kulturalny Senior”

Realizowany od 01.03.2020r. do 31.12.2020r.

“Senior i kultura”

Realizowany od 01.03.2019r. do 31.12.2019r.

W ramach projektu przewidziana jest organizacja wyjść do kin, filharmonii, teatrów, na wystawy oraz do muzeów w Poznaniu i jego okolicach, dla seniorów uczestniczących w Klubie Seniora “Razem na Głównej”.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.


Klub Seniora “Razem na Głównej”

Realizowany od 01.02.2021r. do 31.12.2021r.
Realizowany od 01.02.2020r. do 31.12.2020r.
Realizowany od 01.02.2019r. do 31.12.2019r.

Kolejny rok zapraszamy seniorów z Osiedla Główna do Klubu Seniora “Razem na Głównej” do nowej siedziby przy ul. Głównej 42 (były budynek Gimnazjum nr 20).

Spotkania klubowe odbywają się w poniedziałki i środy od 15:30 do 18:30.

Ponadto w ramach projektu przewidziane są wyjścia kulturalne, zajęcia artystyczne, wyjścia rekreacyjno – sportowe i zajęcia ruchowe. Seniorzy będą mogli uzyskać wsparcie psychologa, a także skorzystać z porad specjalistów: prawnika, lekarza … . Przewidziane są również dni na zajęcia tematyczne – gry i zabawy, karaoke itp. – wszystko w zależności od inwencji samych seniorów.

Do Klubu można przystąpić w dowolnym momencie trwania projektu. Udział w działaniach jest bezpłatny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.
 

“Senior i kultura”

Realizowany od 01.03.2018r. do 31.12.2018r.

W ramach projektu przewidziana jest organizacja wyjść do kin, filharmonii, teatrów, na wystawy oraz do muzeów w Poznaniu i jego okolicach, dla seniorów uczestniczących w Klubie Seniora “Razem na Głównej”.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.


Klub Seniora “Razem na Głównej”

Realizowany od 01.02.2018r. do 31.12.2018r.

Kolejny rok zapraszamy seniorów z Osiedla Główna do Klubu Seniora “Razem na Głównej”, mieszczącego się przy ul. Nadolnik 14b.

Spotkania klubowe odbywają się w poniedziałki i środy od 15:30 do 18:30 (w okresie letnim od 16:00 do 19:00).

Ponadto w ramach projektu przewidziane są wyjścia kulturalne, zajęcia artystyczne, wyjścia rekreacyjno – sportowe i zajęcia ruchowe. Seniorzy będą mogli uzyskać wsparcie psychologa, a także skorzystać z porad specjalistów: prawnika, lekarza … . Przewidziane są również dni na zajęcia tematyczne – gry i zabawy, karaoke itp. – wszystko w zależności od inwencji samych seniorów.

 

Do Klubu można przystąpić w dowolnym momencie trwania projektu. Udział w działaniach jest bezpłatny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.
 

Projekt “Senior w teatrze”

Realizowany od 01.03.2017r. do 31.12.2017r.

W ramach projektu przewidziana jest organizacja wyjść do teatrów poznańskich dla seniorów uczestniczących w Klubie Seniora “Razem na Głównej”.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.


Klub Seniora “Razem na Głównej”

Realizowany od 01.02.2017r. do 31.12.2017r.

Projekt skierowany jest do seniorów mieszkających na Osiedlu Główna, którzy chcą w miłej i przyjaznej atmosferze spędzić wolny czas.

Spotkania klubowe odbywają się w poniedziałki i środy od 15:30 do 18:30 (w okresie letnim od 16:00 do 19:00).

Ponadto w ramach projektu przewidziane są wyjścia kulturalne, zajęcia artystyczne, wyjścia rekreacyjno – sportowe i zajęcia ruchowe. Seniorzy będą mogli uzyskać wsparcie psychologa, a także skorzystać z porad specjalistów: prawnika, lekarza … . Przewidziane są również dni na zajęcia tematyczne – gry i zabawy, karaoke itp. – wszystko w zależności od inwencji samych seniorów.

 

Do Klubu można przystąpić w dowolnym momencie trwania projektu. Udział w działaniach jest bezpłatny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.
 

“Karnawał z seniorami”

Realizowany od 09.01.2017r. do 31.01.2017r.

W ramach projektu Seniorzy uczestniczący w poprzednich działaniach przygotowali imprezę karnawałową dla innych seniorów z Osiedla Główna. Seniorzy przygotowali ozdoby sali, plakat, a także razem z dziećmi ze świetlicy – maski karnawałowe dla gości. Zorganizowany był również konkurs kulinarny na potrawy przygotowane przez uczestników zakończony wybraniem najlepszej potrawy i wręczeniem nagród.

 
Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.

“Razem na Głównej”

Realizowany od 31.10.2016r. do 31.12.2016r.     

Projekt skierowany jest do seniorów z Osiedla Główna. W trakcie zajęć przewidziane są wyjścia kulturalne (do kina, teatru, filharmonii…) oraz integracja międzypokoleniowa poprzez wspólne z dziećmi ze świetlicy tworzenie ozdób świątecznych, upominków, a także naukę obsługi nowych technologii.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznania.

“Wciąż aktywni i twórczy”

Realizowany od 01.08.2016r. do 28.10.2016r.

Projekt skierowany jest do seniorów zamieszkujących rejon Osiedla Główna, chcących aktywnie i twórczo spędzić czas w miłej i przyjaznej atmosferze. W ramach projektu przewidziane są:

– Zajęcia ruchowe – spacery, wyjścia na siłownię w parku przy ul. Nadolnik itp., zapobiegające pomniejszaniu się objętości płuc, utrzymujące prawidłowe napięcie mięśniowe, zapobiegające obniżaniu się masy mięśniowej, zmniejszające napięcie psychiczne.

– Zajęcia rekreacyjno – sportowe: wyjścia na basen, na kręgle  itp., pozwolą na podtrzymanie sprawności fizycznej i ukazanie nowych form spędzania czasu wolnego, z których z przyczyn materialnych seniorzy z Osiedla Główna często nie są w stanie korzystać. Będą też okazją do czerpania przyjemności i radości ze spędzanego wspólnie czasu.

– Zajęcia artystyczne – prowadzone przez plastyka pozwolą realizować indywidualne zainteresowania.

– Spotkania z psychologiem – zajęcia relaksacyjne rozwijające umiejętność popranego oddychania, zmniejszające napięcie mięśniowe, działające wyciszająco.

– Indywidualne spotkania z psychologiem – umożliwiające omówienie i przepracowanie problemów oraz trudności Spotkania te będą się odbywały poza godzinami otwarcia Klubu.

– Aktywność własna w Klubie – w projekcie przewidziane są dni, pozwalające na samodzielne zagospodarowanie czasu wolnego seniorów, pogłębianie więzi między uczestnikami, umożliwiające wymianę poglądów i doświadczeń oraz spędzanie czasu w przyjaznej atmosferze. W dni przeznaczone na aktywność własną seniorów, przewidziane są również zajęcia usprawniające pamięć – gry i zabawy towarzyskie (karciane, planszowe, edukacyjnej, kalambury, krzyżówki) mające na celu pobudzenie zdolności intelektualnych, pełnią również funkcję integracyjną.

– Imprezy okolicznościowe – mające na celu integrację seniorów, budowanie więzi społecznych, w tym również międzypokoleniowych we współpracy ze świetlicą socjoterapeutyczną, pozwalające zaprezentować własne zdolności (kuchenne, muzyczne, taneczne, literackie itp.), w zależności od okoliczności – połączone także z wieczorkiem tanecznym, co dodatkowo sprzyjać będzie poprawie sprawności fizycznej. Imprezy odbywać się będą w dni przeznaczone na aktywność własną seniorów lub poza czasem otwarcia Klubu – w świetlicy.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Poznania.

 

Polub nas na Facebooku

Facebook Pagelike Widget